Gjesteblogger Sylvi Hjelle: Ta grep om Nordområdeutviklinga – Stem inn de dyktige kvinnene til å utvikle lokalsamfunnene i nord!

19. aug, 2011 av

39 % av kommunestyremedlemmene i dag er kvinner, 77 % av ordførerne er menn.

Det begynner å bli noen år siden jeg ble valgt inn i kommunestyret i Hammerfest første gang. Valgåret var 1979, og jeg er stolt av å kunne si at jeg var ei av de mange kvinnene som seilte inn i kommunestyrene som en følge av Arbeiderpartiet og venstresidas satsing på kvinner gjennom nye kvoteringsregler. Budskapet til partiene den høsten var krystallklart: Minst 40 % av kandidatene til valget 1979 skulle være kvinner!

Hammerfest Arbeiderparti hadde ingen problemer med å følge opp denne oppfordringa. Byen har i generasjoner hatt sterke, dyktige og aktive kvinner, kvinner som har tatt sitt tydelige og bestemte grep om lokalsamfunnsutviklinga. Uten kvinnenes innsats hadde Hammerfest og de øvrige lokalsamfunnene i Finnmark aldri blitt bygget opp igjen etter krigens herjinger!

Vi jenter som ble folkevalgte høsten-79 hadde derfor en stor arv å ivareta. Og med støtte og oppmuntring fra de gjenlevende av våre “formødre” i politikken tok vi unge opp arven og budskapet: Gjennom ei samfunnsutvikling som tok vare på verdiene og ressursene, de menneskelige og de naturgitte, skulle vi bidra til også i framtida å skape trygge, gode lokalsamfunn i nord. Vi argumenterte for utbygging av barnehager, for likestilling i arbeidslivet, for bedre helsetilbud, et bedre barnevern, flere utdanningstilbud, og ikke minst: kvinnene i lokalsamfunnene i Finnmark sto i bresjen for å rette fokuset på viktigheten av å ta vare på det fantastiske kulturelle mangfoldet i våre lokalsamfunn i nord.

Og slik har det fortsatt!

Det er uten tvil også i dag kvinnene som i første rekke fokuserer på og ivaretar “de nære verdiene” i lokalsamfunnene våre, verdiene som handler om omsorg for hverandre. Det er kvinnene som er opptatt av likeverd og trygghet, som snakker om viktigheten av å få både gutter og jenter til å studere realfag eller å satse på jobb i omsorgssektoren, og om behovet for større likhet i lønn mellom sykepleieryrket og ingeniørene.

Skal Nordområdesatsinga skape noe mer enn “høsting” av ressursene i nord og “pendlersamfunn” må lokalsamfunnene våkne opp og ta styringa sjøl!

Til det trenger vi de nordnorske kvinnfolkan i politikken!

Kommune- og fylkestingsvalget står for døra, valgkampen har starta! Godt valg!

Legg igjen en kommentar