Nå er det 50 navn i den digitale Kvinnebanken for nordområdene

28. sept, 2011 av

Kvinnebanken er en viktig del av kommunikasjonsprosjektet ”Her High North” og samler kvinner fra nordområdene med ulike kompetanseområder og bakgrunn. – Gjennom Kvinnebanken kan vi bidra til å få fram flere stemmer og nye temaer i nordområdedebatten og i mediebildet i nord, sier prosjektleder Wenche Pedersen . – Dette er jenter som ikke sier nei når media ringer, de deltar gjerne som bidragsytere og intervjuobjekter i media, som innledere og paneldeltakere på konferanser.

Nå er det 50 damer i banken, og dette skal relativt raskt vil vokse til det doble. – Hver dag kommer det nye tips og innspill. Etter hvert skal det bli helt umulig for journalister og konferansearrangører å si at det ikke finnes damer som kan og vil uttale seg om saker og ting som skjer i nord.

Kvinnebanken viser bredden i Barentsregionen; politisk, sosialt, næring, geografi, alder, erfaring osv. I første omgang er mange av damene fra Norge, men etter hvert vil det bli flere navn fra Nord-Sverige, Nord-Finland og Nordvest-Russland. Kvinnebanken er allerede brukt til å sende navn til media lokalt, regionalt og nasjonalt, og til konferansearrangører. – Vi får gode tilbakemeldinger på dette initiativet, både fra kvinnene selv og fra de vi har henvendt oss til.

Her High North er et prosjekt der hovedmålet er synliggjøring av kvinner i nord. I nettportalen www.herhighnorth er Kvinnebanken en del. En annen del av portalen er mange gode fortellinger om spennende damer i regionen. Intervjuer som viser hva damer er opptatt av og hvordan de lever sine liv. Hver uke legges det ut nye fortellinger med bilder, filmsnutter og tekst. Prosjektet er glad for at mange andre medier er interessert i historiene.

Prosjektet satser bevisst på å bruke sosiale medier som twitter og facebook . – Vi ønsker å legge til rette for debatt og være en arena der mange ønsker å delta, forteller prosjektlederen som gjerne vil ha mange flere til å bruke sosiale medier for å ta viktige samfunnsdebattene i nord.

Prosjektet Her High North drives av Blått Blikk media AS og Horisont Varanger AS i Vadsø og er en del av Hermetikken Næringshage. Hovedfinansiører er Utenriksdepartementet og Finnmark fylkeskommune.

Legg igjen en kommentar