Gjesteblogger Victoria Braathen: Ta posisjon

28. nov, 2011 av

Victoria Braathen er utdannet jurist og har siden høsten 2010 arbeidet med nordområdekonferansen Arctc Frontiers. Sist høst ble hun valgt inn på fylkestinget i Tromsø og kommunestyret i Tromsø for Høyre. I februar tiltrer hun som politisk rådgiver for ordføreren i Tromsø.

Arbeidet med den årlige nordområdekonferansen Arctic Frontiers har ført med seg en rekke lærerike så vel som utfordrende møter, opplevelser og refleksjoner.
I januar i år ble Arctic Frontiers trukket frem som et eksempel på hvordan kvinner på sentrale arenaer glimrer med sitt fravær. Argumentet var at kvinneperspektivet ikke blir inkludert i dialoger som setter premisser for utviklingen i nord, og bakgrunnen for kritikken var at man ikke lyktes å få en balansert fordeling mellom kvinnelige og mannlige bidragsytere i det endelige konferanseprogrammet.
Neste års Arctic Frontiers vil skilte med en rekke kvinnelige innledere og dette er vi svært glade for! Samtidig må det understrekes at alle bidragsytere til konferansen inviteres til Tromsø på bakgrunn av faglig relevans, dyktighet og ikke minst et ønske om å ta posisjon og delta.
Fremtidig verdiskaping i landsdelen vil i stor grad være betinget av kompetent arbeidskraft. Her spørres ikke primært om kjønn, men om hoder og hender. Samtidig er det en erkjennelse at i arbeidet med å sikre bærekraftige samfunn er mangfold et bærende prinsipp, og en forutsetning for dette er at det er interessante muligheter for begge kjønn.
For å styrke grunnlaget for verdiskaping i landsdelen, bestreber Arctic Frontiers seg på å inkludere en bredde av morgendagens eksperter og ledere. Unge forskere og unge profesjonelle fra inn- og utland blir hvert år invitert inn i konferansen for diskusjoner om handling og forvaltning i nordområdene. Deres fellestrekk er at de ønsker å dele sine perspektiver, og ta del i utviklingen i nord.
Jeg mener det er vesentlig at begge kjønn har en aktiv rolle i diskusjoner om prioriteringer for utvikling nord, tilsvarende alle andre samfunnsområder. Selvsagt er det! Innen Arctic Frontiers ser jeg i praksis hvordan våre yngre konferansedeltakere synes å få dette til på en helt naturlig måte. Dette gir meg tro på framtiden, og er i samsvar med egne erfaringer og lærdom som sier at kjønn ikke har betydning for engasjement, muligheter og derigjennom innflytelse.
Vel møtt til konferanse i januar!

Den 6. Arctic Frontiers konferansen finner sted i Tromsø 22. – 27. januar 2012, og vil sette fokus på energiutvikling i nord («Energies of the High North»).
Les mer på www.arcticfrontiers.com.

Legg igjen en kommentar