Gjesteblogger fra Kirkeneskonferansen: Aili Keskitalo og Gunn-Britt Retter

9. feb, 2012 av

Aili og Gunn-Britt deltar på Kirkeneskonferansen og blogger for Her High North

Det er tett mellom de mørke dressene på Thon Hotel Kirkenes i disse dager når næringsliv, forvaltning og politikere møtes for å drøfte ulike aspekter av samfunns-bygging i nordområdene. Barentsregionen mot 2030 er ett sentralt fokus.

Likevel virker det som om bevisstheten omkring kvinners rolle og deltakelse i samfunnsdebatten er høyere enn på andre nordområde-konferanser vi er kjent med, uten å nevne noen spesielt… Her tar kvinnene sin plass både på podiet og blant tilhørerne, og dette styrker konferansens innhold og nytteverdi.

Likevel, det er en skuffelse å konstatere at man på denne konferansen gjerne snakker OM urfolk, men ikke MED urfolk, og på ingen som helst måte gir man urfolk muligheten til å snakke for seg selv. Til tross for at Sametinget og Samerådet begge er tilstede med tunge delegasjoner, så er det tilhørerrollen som preger urfolksbenken.  Kanskje de tenker slik at urfolkene skal ha sin egen konferanse etter at den ”ordentlige” konferansen er avsluttet, og de fleste næringslivs hot-shots, ambassadører og beslutningstakere har forlatt Kirkenes. Da kan vi snakke – med hverandre…

Dette er business as usual når det dreier seg om industriutvikling i nord. Regjeringen ønsker industrialisering, industrien ønsker forutsigbarhet. Begge er overbeviste om at denne utviklingen er det mulig å få til i harmoni med de tradisjonelle samiske næringene, ved at disse blir nevnt i festtalene.

Konferansens nytteverdi ville vært ytterligere styrket om man belyste utfordringene for alle som har sine hjem i nord. Hvorfor blir ikke vepserne, nenetserne og samene invitert til å fortelle om sine fremtidsvisjoner i forhold til energi og samfunnsutvikling. Er ikke Barentsregionens urfolk representative for å snakke om sine håp og utfordringer? Er det mer troverdig at statssekretærer, og direktører og utviklere adresserer urfolks utfordringer enn at vi gjør det selv?

Utfordringen for Barentssamarbeidet neste gang , er å koble Kirkeneskonferansen sammen med Barents urfolkskonferansen, slik at også urfolkenes utfordringer med samfunnsutviklingen og industrialisering blir vevd sammen med majoritetsbefolkningens vyer om at det meste er Nord.

 

 

Legg igjen en kommentar