Kari Meløy skriver gjesteblogg om likestillingsprisen som forsvant

28. jun, 2012 av

Kari Meløy

Finnmark fylkeskommune delte ut likestillingspris i 25 år, fra 1985 til 2010.  De to siste åra ble prisen kalt likestillings – og mangfoldsprisen. Nå er den forsvunnet. Hva har skjedd ?

Hvorfor ble prisen stille og rolig fjerna? Ingen diskusjoner i det offentlige rom. Muligens tautrekking internt i fylkeskommune, men det er lite sannsynlig. Noen fant vel ut at  det er full likestilling i samfunnet i dag.  Er det tilfelle? På mange områder er kvinnesaka kommet langt, men ennå er det stor forskjell på menns og kvinners posisjoner i samfunnet. Hvorfor ta bort en pris som kunne vært til inspirasjon for fortsatt framgang likestilling og balanse mellom kjønnene?

Jeg har en mistanke om at prisen er tatt bort av kvinner som selv er kommet ”høyt på strå ” på grunn av andre kvinners likestillingsarbeid. Disse kvinnene er både byråkrater og politikere som har glemt at de selv fikk hjelp av medsøstre til å stige i gradene. Nå burde det være disse kvinnenes plikt å hjelpe andre kvinner videre. Hvorfor skjer ikke det ?

Jeg tror at en av årsakene til at prisen forsvant, er at forslagene til prisvinnere har vært færre de siste åra. Så kan man spørre hvorfor det er blitt slik. Det kan handle om markedsføring av prisen, ledende byråkraters interesse for prisen og også om toppolitikernes valg.  Fylkeskommunen har full anledning til selv å foreslå kandidater. Det er ingen tvil om at det er kvinner i topp-posisjoner må dra lasset. Menn sitter ikke på dette området i førersetet, men de protesterer heller ikke dersom kvinnene på toppen fortsatt vil ha en likestillingspris. Min anbefaling er: Jenter, ingen linjeskift.  På det området er jeg enig med mine venninner.

Legg igjen en kommentar