Ellen Witdh forteller om aktiviteten i Kvinnenettverket i Indre Troms (KNIT)

26. jul, 2012 av

Ellen With er en av de svært aktive damene i Kvinnenettverket i Indre Troms

KNIT – KvinneNettverk Indre Troms – møtes hver andre mandag i måneden og er for alle damer med interesse for næringsutvikling, karriereutvikling og samfunnsutvikling. Temaer har vært:

Karriere
Linda Nilssen fortalte oss om sin karrierevei fra sivilmarkedsfører i IT-selskap til dagens jobb som selvstendig næringsdrivende som veileder, coach og kursleder.

Kvinner i media
Iris Hallen tok til orde for behovet for kvinnestemmer og kvinneansikter i media. Resultat? Flotte oppslag i avisa Nye Troms med kvinner fra KNIT.

Redesign
Randi Myre ga oss innblikk i sitt kreative hus med redesign av klær, strikke- og sykafé. Hennes sy-quiz, der våre sømkunnskaper ble testet slo godt an. Resultat? Fem av de tilstedeværende vant verdikort med sømveiledning hos Randi.

Nettverkskreditt
Britt Stormo orienterte om nettverkskreditt som tilgang til nettverk, kunnskap og kapital for etablerere og fortalte om erfaringene Istindguidan har som nettverks-kredittgruppe. Resultat? Noen er i tenkeboksen i fht å danne en gruppe.

Her High North
Wenche Pedersen fortalte inspirerende fra sitt arbeid med Her High North og oppfordret kvinner til å delta i debatter og stå fram i media. Resultat? Undertegnede har sag ja til å skrive denne bloggen.

Mulighetslandet Målselv
Ellen Width satte forsamlingen i gang med en SWOT-analyse ifht mulighetene i Målselv. I fellesskap kom vi fram til følgende tema:

  • Hvordan kan potensialet knyttet til natur og kultur utnyttes?
  • Hvordan kan vi skape nettverk og inkluderende møteplasser med rom for mangfold?
  • Hvordan kan det skapes et attraktivt sentrum?
  • Hvordan kan det skapes flere attraktive arbeidsplasser i Midt-Troms?
  • Hvordan kan vi skape en kultur for å løfte hverandre fram?

Resultat? Det jobbes videre med tematikken på det praktiske plan.

 

Legg igjen en kommentar