Kvinnebanken

Vis: Visittkort | Liste

Lindis Sloan

Stilling: Seniorrådgiver KUN, senter for kunnskap og likestilling
Bosted: Steigen
Telefon: +4795184537
E-post: lindis.sloan@kun.nl.no
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Susanne Næss Nielsen

Stilling: Administrativ leder i Dansearena nord
Bosted: Hammerfest
Telefon: +4748243373
E-post: susanne@dansearenanord.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Grethe Rognmo

Stilling: Ansatt i sosialavdelingen i Målselv kommune; natur- og kulturguide
Bosted: Målselv
Telefon: +4791146631
E-post: grethe.rognmo@0nline.no
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Mariell Frantzen

Stilling: Arrangementskoordinator Porsanger Idrettspark/Festivalkoordinator Midnattsrocken
Bosted: Lakselv
Telefon: +4794135664
E-post: mariell@pias.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Anne Cathrine Larsen

Stilling: Assisterende fylkerådmann
Bosted: Vadsø
Telefon: +47 416 45 717
E-post: anne.cathrine.larsen@ffk.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Bjørg-Anita Joki

Stilling: Avdelingsdirektør Statens Vegvesen avd. Finnmark
Bosted: Vadsø
Telefon: +47 958 17 086
E-post: bjorgj@vegvesen.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Anne Jorun Kjær

Stilling: Bedriftsrådgiver
Bosted: Berlevåg
Telefon: +47 907 85 624
E-post: ajk-nv@online.no
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Trine Danielsen Beddari

Stilling: Daglig leder
Bosted: Pasvik, Norge
Telefon: +47 909 78 248
E-post: post@birkhusky.no
Kompetanseområder: , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Bjørg Tapio

Stilling: Daglig leder
Bosted: Vadsø
Telefon: 91705491
E-post: bjorg.tapio@fagforbundet.no
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Adrianne Ubeda

Stilling: Daglig leder
Bosted: Tromsø
Telefon: + 47 93 21 17 98
E-post: au@holmshipping.no
Nettside: www.holmshipping.no
Kompetanseområder: , , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Heidi Kvernevik

Stilling: daglig leder Barents Event, medeier New Steps AS
Bosted: Vardø
Telefon: +47 909 67 673
E-post: heidi@newsteps.no
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Kari Sabbasen

Stilling: Daglig leder Frisør i nor AS
Bosted: Tromsø
Telefon: +4795231716
E-post: frisinor@online.no
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Liv Hanne Haugen

Stilling: Daglig leder Haugen produksjoner
Bosted: Tromsø
Telefon: 908 35 216
E-post: livhahaug@gmail.com
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (1)


Vis profil

Maria Utsi

Stilling: Daglig leder i Hermetikken næringshage
Bosted: Vadsø
Telefon: +47 982 55 600
E-post: maria@hermetikken.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Lone Synnøve Hegg

Stilling: Daglig leder i Kreativ Industri
Bosted: Alta/Vadsø
Telefon: +47 975 20 838
E-post: lone.hegg@kreativindustri.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Torill Bakken Kåven

Stilling: Daglig leder i Nordlysmat, rådgiver, utmarksnæringsutøver
Bosted: Alta
Telefon: +4792868670
E-post: toril@nordlysmat.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Ragnhild Dalheim Eriksen

Stilling: Daglig leder i Riddu Riddu
Telefon: +47 951 42 471
E-post: ragnhild@riddu.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Siv Mossleth

Stilling: Daglig leder i Utviklingsfokus
Bosted: Salten Brønnøy
Telefon: +4741477850
E-post: utviklingsfokus@online.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Natalia Mikalsen

Stilling: Daglig leder KN-regnskap AS
Bosted: Kirkenes
Telefon: +47 40 10 87 74
E-post: post@knregnskap.no
Nettside: http://www.knregnskap.no
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Åse Winsents

Stilling: Daglig leder Kongsfjord gjestehus
Bosted: Kongsfjord
Telefon: +47 918 45 744
E-post: aaswi@online.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Mari Wattum

Stilling: Daglig leder KUN - senter for kunnskap og likestilling
Bosted: Steigen
Telefon: +4799264784
E-post: mari.wattum@kun.nl.no
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Inger-Gunn Sande

Stilling: daglig leder Nordnorsk Kommunikasjon
Bosted: Brønnøysund
Telefon: +47 975 63 905
E-post: igs@nnkom.no
Nettside: http://www.nnkom.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Nina Danielsen

Stilling: Daglig leder, rådgivning/kunsulent med spesialfelt Russland
Bosted: Kirkenes
Telefon: +4741697782 (norsk) +7 921 1545530 (russisk)
E-post: post@ninadanielsen.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Silje Karine Muotka

Stilling: Daglig leder, Senter for Oppdragsvirksomhet, Høgskolen i Finnmark
Bosted: Alta
Telefon: +4798487576
E-post: siljekarine@gmail.com
Kompetanseområder: , , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Simone Grøtte Pedersen

Stilling: Dansekunstner
Bosted: Tromsø
Telefon: +4797652373
E-post: simonecharete@gmail.com
Nettside: http://www.eltoft-grotte.com
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Trine Gustavsen

Stilling: Direktør Barel AS
Bosted: Kirkenes
Telefon: +47 78 97 00 73
E-post: trineg@barel.no
Nettside: http://www.barel.no
Kompetanseområder: , , , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Anne Wikan

Stilling: Direktør i Barents Energi
Bosted: Kirkenes
Telefon: +47 982 88 088
E-post: anne.wikan@barents-energi.no
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Bjørg Jenssen

Stilling: Direktør i Energica - mening og mestring
Bosted: Bodø
Telefon: +47 95 86 72 20
E-post: bjorg@energicaweb.no
Nettside: http://www.energicaweb.no
Kompetanseområder: , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Linda Beate Randal

Stilling: Direktør i Innovasjon Norge, Finnmark
Bosted: Kirkenes
Telefon: +47 918 30 833
E-post: linda.randal@innovationnorway.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Svetlana Makoveeva

Stilling: Direktør i Storvik Consult
Bosted: Murmansk
Telefon: +79211614567
E-post: Svetlana.makoveeva@storvik.com
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Marit Helene Pedersen

Stilling: Direktør NHO Finnmark
Bosted: Vadsø
Telefon: +47 913 10 232
E-post: marit.helene.pedersen@nho.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Kari Jæger

Stilling: Doktorgradstipendiat ved Høgskolen i Finnmark
Bosted: Alta
Telefon: +47 916 35 265
E-post: kari.jeger@hifm.no
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Anne Kristin Sagmo

Stilling: Eier av Sagmo kulturopplevelser, Kunde og markedsføringsansvarlig hos Viken Senter for psykiatri og sjelesorg
Bosted: Bardu
Telefon: +4791589097
E-post: post@annekristin.no
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Kirsti Methi

Stilling: Eier og daglig leder, rådgivningsfirmaet Arcticulate
Bosted: Tromsø
Telefon: +4740491371
E-post: kirsti@methi.org
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Evy Jørgensen

Stilling: Fagansvarlig forurensning, Fylkesmannen i Troms
Bosted: Tromsø
Telefon: 90730473
E-post: ejo@fmtr.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Anita Evenset

Stilling: Forskningsleder hos Akvaplan-niva
Bosted: Tromsø
Telefon: 99001591
E-post: ae@akvaplan.niva.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Lisbeth Isaksen

Stilling: Fylkesråd for kompetanse (SV) i Finnmark fylkeskommune
Bosted: Vadsø
Telefon: +4794056708
E-post: lisbeth.isaksen@ffk.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Mariam Rapp

Stilling: Fylkesråd for kultur og helse (KrF) i Troms fylkeskommune
Bosted: Tromsø
Telefon: +47 99 49 48 11
E-post: mariam.rapp@tromsfylke.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Grethe Ernø Johansen

Stilling: Fylkesråd for kultur, næring og samferdsel (Ap) i Finnmark fylkeskommune
Bosted: Hammerfest
Telefon: +4748105667
E-post: gej@ffk.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Kristina Raastad Dikkanen

Stilling: Fylkessekretær i AUF i Finnmark
Bosted: Vadsø
Telefon: +4791991809
E-post: kristina.r.dikkanen@gmail.com
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Britt Kramvig

Stilling: Første ammanuensis. Samfunssplanlegging/kulturforståelse
Bosted: Tromsø
Telefon: +4799471101
E-post: britt.kramvig@uit.no
Kompetanseområder: , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Lisbeth Morlandstø

Stilling: Førsteamanuensis
Bosted: Bodø
Telefon: +755 17407
E-post: lisbeth.morlandsto@uin.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Dorthe Eide

Stilling: Førsteamanuesis i organisasjon og ledelse
Bosted: Bodø
Telefon: +4748212333
E-post: Dorthe.Eide@uin.no
Kompetanseområder: , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Hege Lamark

Stilling: Førstelektor i journalistikk
Bosted: Bodø
Telefon: 75517403 +4745031487
E-post: hlm@uin.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Sari Roininen

Stilling: Handläggare/rådgiver på Länsstyrelsen i Norrbotns län
Bosted: Luleå
Telefon: +46707966109
E-post: Sari.Roininen@lansstyrelsen.se
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Silje Brandvoll

Stilling: Informasjonssjef Widerøe Flyveselskap
Bosted: Bodø
Telefon: + 47 957 14 012
E-post: Silje.Brandvoll@wideroe.no
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Anna Filina

Stilling: Internasjonal prosjektleder
Bosted: Murmansk
Telefon: +79212734219
E-post: anna.filina@barentsnova.com
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Berit Erdal

Stilling: Kommunalleder for Samfunnsutvikling, Alta kommune
Bosted: Alta
Telefon: +47 901 09 884
E-post: berit.erdal@alta.kommune.no
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Kristina Jullum Hagen

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver i Axxept
Bosted: Oslo
Telefon: +47 924 54 677
E-post: hagen@axxept.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Linn Henriksen

Stilling: Kostymedesigner
Bosted: Alta
Telefon: +4795137089
E-post: linn@imagement.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Ylva Maria Pavval

Stilling: leder for Creative Sápmi
Bosted: Tromsø/Jokkmokk/Umeå
Telefon: +47 9080 8102 / +46 7221 30300
E-post: ylvapavval@gmail.com
Nettside: http://creativesapmi.com
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Marit Hansen

Stilling: Leder, kommunikasjon
Bosted: Hammerfest
Telefon: +4746864005
E-post: mariha@statoil.com
Kompetanseområder: , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Silje Charlotte Solstad

Stilling: Masterstudent, Universitetet Tromsø (skriver oppgave om delelinjeforhandlingene)
Bosted: Tromsø
Telefon: +4797042736
E-post: siljechs@gmail.com
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Alma Karabeg

Stilling: Nestleder SIVA International Management
Bosted: Murmansk
Telefon: +4748181033
E-post: alma.karabeg@sivaim.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Solveig Wilhelmsen

Stilling: Pensjonist og frilanser
Bosted: Sandnes
Telefon: +47 982 09 171
E-post: smwilhel@online.no
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Sara Magelssen Vambheim

Stilling: PhD-student Department of Psychology, Universitetet i Tromsø
Bosted: Tromsø
Telefon: 77646818
E-post: sara.m.vambheim@uit.no
Kompetanseområder: , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Silje-Kristin Jensen

Stilling: PhD-student ved St. Andrews University Skottland
Bosted: St. Andrews (fra Honningsvåg)
Telefon: 95166782
E-post: siljekristinjensen@gmail.com
Nettside: http://selyeah.com
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Maiken Garder

Stilling: Produsent i Dansearena nord
Bosted: Hammerfest
Telefon: +4792481328
E-post: maiken@dansearenanord.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Lisa-Marie Kristensen

Stilling: Produsent i tv
Bosted: Kautokeino
Telefon: +46738339305
E-post: lisamariekristensen
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Jelena Larionova

Stilling: Project coordinator
Bosted: Murmansk
Telefon: +7 921 270 63 79
E-post: jelena@polarnet.ru
Nettside: http://www.barentspress.org
Kompetanseområder: , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Liz Rekve

Stilling: Prosjektleder omstilling Berlevåg kommune
Bosted: Berlevåg
Telefon: +47 458 79 831
E-post: liz.marie.rekve@berlevag.kommune.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Victoria Braathen

Stilling: Rådgiver Arctic Frontiers
Bosted: Tromsø
Telefon: +47 913 44 035
E-post: victoria@akvaplan.niva.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Aase Refsnes

Stilling: Rådgiver Arktis og Nordområdene - Barentshavkontoret Naturvernforbundet
Telefon: +47 92018404
E-post: aar@naturvernforbundet.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Stine Qvigstad Jenvin

Stilling: Rådgiver Finnmark fylkesbibliotek/Festivalkoordinator Finnmark internasjonale litteraturfestival
Bosted: Vadsø
Telefon: +47 481 11 399
E-post: stine.qvigstad.jenvin@ffk.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Line Leistad

Stilling: Reg Tankefeltterapeut i "Bli gla'"
Bosted: Båtsfjord
Telefon: +4795758811
E-post: l_leistad@hotmail.com
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Lisa Haug

Stilling: Regionsekretær Mental Helse, styreleder i kvinnenettverket Qvann
Bosted: Alta
Telefon: +4740603102
E-post: haug38@gmail.com
Kompetanseområder: , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Hilde Bjørkli

Stilling: Reiselivssjef. Nordnorsk Reiseliv AS, Alta.
Bosted: Alta
Telefon: +47 901 79 246
E-post: hilde@nordnorge.com
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Jorunn Jernsletten

Stilling: Sauebonde og duodjiutøver
Bosted: Nesseby
Telefon: +47 481 44 588
E-post: jorunn@jernsletten.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Elisabet Ljunggren

Stilling: Seniorforsker, Nordlandsforskning
Bosted: Bodø
Telefon: +47 90999609
E-post: elisabet.ljunggren@nforsk.no
Kompetanseområder: , , , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Trine Kvidal

Stilling: Seniorforsker, PhD
Bosted: Alta
Telefon: +47 979 85 624
E-post: trine.kvidal@norut.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Gunhild Thunem

Stilling: Seniorrådgiver ved KUN
Bosted: Steigen
Telefon: +47 901 35 403
E-post: gunhild.thunem@kun.nl.no
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Kirsti Saxi

Stilling: Senterleder i Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Bosted: Bodø
Telefon: +4795990782
E-post: kirsti@kunstkultursenteret.no
Nettside: http://kunstkultursenteret.no/
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Nina Rosenlund

Stilling: Skuespiller
Bosted: Tromsø
Telefon: +47 480 49 924
E-post: nina@sadionor.com
Nettside: http://www.sadionor.com
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Ellen Zahl Jonassen

Stilling: Skuespiller, produsent
Bosted: Tromsø
Telefon: +4792609796
E-post: ellenzj@me.com
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Bente Aasjord

Stilling: Spesialrådgiver i Fagforbundet
Telefon: +47 952 78 400
E-post: bente@aasjord.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Cathrine Paus

Stilling: Stabsleder hos Fylkesmannen i Finnmark
Bosted: Vadsø
Telefon: +4795702288
E-post: fmficapa@fylkesmannen.no
Kompetanseområder: ,

Kommentarer (0)


Vis profil

Christine Vasskog Wærnes

Stilling: Student, Høgskolen i Finnmark - Ungdomsrep i FFO Finnmark, vara til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Finnmark fylkeskommune
Bosted: Alta
Telefon: +4748218477
E-post: chriztinew@gmail.com
Kompetanseområder:

Kommentarer (0)


Vis profil

Christina Henriksen

Stilling: Urfolksrådgiver i Barentssekretariatet
Bosted: Kirkenes
Telefon: +47 909 19 131
E-post: christina@barents.no
Kompetanseområder: , ,

Kommentarer (0)


Vis profil