Om prosjektet

Her High North er et kommunikasjonsprosjekt som består av flere deler. Vi skal synliggjøre kvinner i nordområdene. Du er nå inne i nettportalen som er en svært viktig del av prosjektet. Her vil det hele tiden fylles opp med nye fortellinger om jenter og damer i nord. Prosjektet skriver fortellingene. Alle er invitert til å komme tips og innspill til oss. Pr i dag publiseres våre fortellinger også gjennom avisene Finnmarken, Finnmark Dagblad, Nordlys og avisa Nordland.

Kvinnebanken er en del av portalen; her samler vi kort informasjon om kvinner i forskjellige posisjoner. De som er presentert her, har sagt ja til å stå på våre lister. Prosjektet vil gjerne ha tips og innspill til flere som vil være med i vår spesielle bank. I denne banken vil konferansearrangører, media og andre kunne hente tips og ideer til kvinner som bl a kan stille opp i intervjuer eller holde spennende innlegg.

Gjennom bloggen ønsker vi å invitere til å komme med innlegg om stort og smått innenfor mange forskjellige områder. Alle er invitert til å være gjestebloggere i tillegg til at prosjektet sjøl skriver noe.

Her High North jobber også direkte mot media, med egne lister over kvinne som kan og vil uttale seg i forskjellige saker. Det jobbes med å lage kronikker til lokale, regionale og nasjonale aviser. Gjennom satsing på nettverksbygging og dialog på nettet skal flere stemmer fra nord vises i det offentlige rom.

Et resultat av aktiviteten på nettet og alle fortellingene håper vi også kan komme ut i bokform. Planen er at boka skal være ferdig til Barentssekretariatets 20-årsjubileum i 2013.

Her High North er et prosjekt som etter hvert skal favne om hele Barentsregionen. I startfasen har det vært jobbet mest i Norge; Finnmark, Troms og Nordland og Murmansk. Etter hvert skal også fått med oss stemmer i Sverige og Finland.

Her High North drives av Wenche Pedersen i <">Blått Blikk media AS og Ingjerd Tjelle i Horisont Varanger. Begge bedriftene er en del av Hermetikken Næringshage i Vadsø.

Prosjektet som skal gå over to år er finansiert av Utenriksdepartementet og Finnmark fylkeskommune. Vi har også fått støtte fra Barne-, likestillings og integreringsdepartementet.

Her High North på besøk i Murmansk

Her High North i Murmansk i mai 2011. Prosjektleder Wenche Pedersen (til høyre), Mari Røsten og Ingjerd Tjelle.

 

 

 

Én kommentar

  1. Veldig bra og viktig prosjekt. Lykke til videre!

Legg igjen en kommentar